La Cooperativa

La tarda de l’1 de febrer de l’any 1953, la comissió Pro-Cooperativa, juntament amb els veïns assistents, van acordar la constitució de la Cooperativa Agrícola «San Jaime Apóstol», amb 122 socis, després de remarcar la importància que aquest fet tindria per tots.

El primer president de la Cooperativa va ser Isidro Martí Serra, i la junta rectora estava formada per: José Martí Serra, Juan Nogué Vilalta, Antonio Segrià Mort, José Nogués Estivill, José Casas Gomis, Antonio Dalmau Cunillera, Pedro Blanch Rius i José Viñas Toldrá (Ropes). En l’Acta de constitució, que encara es conserva a les oficines de la Cooperativa (en podeu veure la digitalització 1 i 2), s’hi poden llegir tots els detalls.

El mateix any, es compra el terreny a l’actual emplaçament, l’Avinguda Verge de Montserrat, per 20.000 pessetes i la contrucció de l’edifici va tenir un cost de 72.380 pessetes.

L’any 1954 es posava en funcionament la Cooperativa, a l’edifici que encara esta en ús actualment. Es compra i s’instal·la la maquinària del molí per un cost de 550.000 pessetes.

Les seves principals activitats eren l’elaboració i comercialització d’oli i de vi.

No va ser fins l’any 1961 que es va comprar i instal·lar la maquinària de la bodega per 225.000 pessetes i es construeixen els cups (amb un cost de 1.1000.000 pessetes).

El 1969 es compra l’edifici del C/ Saltadora, on actualment hi ha les oficines de la Cooperativa i al 1975 es fa una ampliació de la bodega amb un pressupost de 1.218.000 pessetes.

Durant els anys 80 es realitzen noves incorporacions de maquinària que faciliten la feina a la cooperativa: la ventadora d’avellanes, ampliació del molí d’oli, la batedora, el dipòsit de l’oli. El 1986 es compra l’envasadora de l’oli.

principis dels 90, es fan una sèrie d’ampliacions, tant al molí de l’oli com a la bodega, i s’instal·la nova maquinària elèctrica per tal de millorar els processos d’elaboració de l’oli.

L’any 1996 es comença el cultiu de l’olivera ecològica, i el 13 de maig del mateix any s’aproven els estatuts de l’Agrupació de Defensa Vegetal Oli- Ecològic – Cooperativa Sant Jaume Apòstol d’Ulldemolins, per facilitar la producció. La Cooperativa es converteix, així, en la primera cooperativa catalana i una de les primeres de tot l’Estat Espanyol que elabora oli d’oliva ecològic, representant en aquell moment al voltant d’un 30% de la producció, uns 50.000 quilos d’oli. Degut a aquesta nova producció, el 1997 es fa una ampliació del molí.

El 1998 es crea l’Agrobotiga, on es poden trobar els productes que s’elaboren a la Cooperativa, i també d’altres del poble i la comarca. Alhora, realitza funcions de punt d’informació turística del poble.

El mateix any, es doten les oficines de la cooperativa amb uns equips informàtics, que ajuden a la gestió de totes les activitats que es realitzen. I un any més tard es compra l’envasadora de vi.

El 12 de maig del 2000, el Departament de Treball aprova una subvenció de 290.470 pessetes (1.745,76 euros) a nom d’Agrícola de Sant Jaume SCCL, amb l’objecte de construccions, maquinària i instal·lacions de l’Agrobotiga.

En aquest mateix any, el vi d’Ulldemolins deixa de pertànyer a la DO Tarragona, per tal d’entrar a formar part d’una de nova creació: la DO Montsant.

L’any 2003 es realitza l’última ampliació de la bodega i del molí, i a la campanya del 03/04, la Cooperativa comença a envasar el seu vi i compta amb l’ajuda d’un enòleg que dóna suport a les tasques de producció.

El 2005, la Cooperativa Agrícola Sant Jaume Apòstol, SCCL, passa a anomenar-se Agrícola d’Ulldemolins Sant Jaume, SCCL.

El ???? es comença a fer oli de producció integrada, que combina tècniques de la producció convencional i l’ecològica.