Covilalba SCCL participa en el Grup Operatiu +EXTROL:
Estudi i aplicació de sistemes innovadors d’extracció d’oli d’oliva.

L’objectiu principal és incorporar noves tecnologies extractives per millorar el procés extractiu de l’oli d’oliva verge que es desenvolupa en les almàsseres de les empreses agroalimentàries del sector. Aquesta millora passaria també per l’automatització d’un producte amb la màxima qualitat i a la vegada reduint els costos del procés.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022