La bodega

La bodega de la Cooperativa està situada a C/Cervantes, 1 de Vilalba dels Arcs (Terra Alta), dins del nucli urbà d’aquesta població.

El raïm que s’utilitza com a matèria prima per a l’elaboració dels vins s’obté dels socis de l’entitat, que són la majoria d’agricultors del municipi. Aquests cultiven el raïm segons les directrius de la Cooperativa, per tal de coordinar els esforços i obtenir un producte de gran qualitat. El vi elaborat a la Cooperativa és fruit de l’esforç d’unes persones molt preparades tècnicament i de l’aplicació d’uns sistemes de producció que incorporen las tecnologies més innovadores del sector.

Els edificis de la bodega tenen una superfície de 3000 m² i estan equipats per a la elaboració, la criança i l’embotellat dels seus vins. La Cooperativa ha realitzat una important inversió per a la modernització de les seves instal·lacions. S’ha construït una nova nau de 1230 m² on s’ha incorporat la maquinària de recepció i premsat del raïm i els equips per a l’elaboració del vi negre. Els equipaments de premsat es basen en el sistema de premses pneumàtiques, un sistema poc agressiu amb la finalitat d’aprofitar el most de millor qualitat. La fermentació es realitza sota temperatura controlada per a potenciar la màxima qualitat del producte. L’elaboració del vi negre es fa en dipòsits del tipus autobuidants, els quals permeten l’automatització d’aquesta fase del procés productiu.

La criança del vi es fa amb bótes de roure de qualitat, amb un control rigorós dels factors ambientals del cava. En general tots els equips de la bodega són d’acer inoxidable, que és el material utilitzat per excel·lència a les indústries agroalimentàries. La bodega està dissenyada per fer una gestió correcta en els aspectes mediambientals (residus, aigües residuals…), de manera que garanteix un respecte total del medi ambient.